Tennisehalli kasutamine märtsis

Head klubi liikmed ja püsikunded
Äsja arutas klubi juhatus tekkinud olukorda ja kaalus, kas on otstarbekas lubada koondise liikmetel ja kandidaatidel Sauga hallis treeninguid jätkata. Leiti, et kuna neid mängijaid on liiga vähe, et katta halli kütmiseks vajalikke kulusid, suletakse hall tänasest täielikult ning kütmine (praktiliselt) peatatakse.
Loodetavasti saabub lahendus kiiremini kui kuu jooksulNaeratus
Seni hoidkem toonust värske õhu ja päikesevannidega!
Tervitusega
Piret